מכון ירושלים - Machon Yerushalayim
 

מכון ירושלים

מכון ירושלים אשר נוסד בירושלים בשנת תשכ"ח (1968), מוכר כגדול מכוני המחקר התורניים וכבית היוצר הגדול של היצירה התורנית בדורנו. בין כותלי המכון עוסקים תלמידי חכמים וחוקרים רבים בעריכתם וההדרתם של ספרי היסוד של הספרות התורנית ובהוצאה לאור של כתבי יד מחכמי ישראל לדורותיהם. במסגרותיו השונות של המכון הופיעו עד הלום מאות רבות של ספרים בכל בכל מקצועות התורה, ספרי ראשונים ואחרונים, ספרי פרשנות על התורה ועל התלמוד, ספרי הלכה ומנהג וספרות שאלות ותשובות, ספרי מחשבה והשקפה, היסטוריה ומחקר, אסופות וכתבי עת. רבים מספרי המכון הפכו לנכסי צאן ברזל וללחם חוקם של לומדי התורה ואוהביה

© כל הזכויות שמורות למכון ירושלים משרד ראשי גבעת שאול 27 ת.ד. 100 ירושלים 95477 . טל. 6510627/8-02 פקס. 6540503-02
website building Rivyon.com rivyon.com