מכון ירושלים - Machon Yerushalayim
Loading
 
 

מכון אור המזרח

מפעל אור המזרח נוסד בכדי להוציא לאור עולם תעלומות חכמתם של רבותנו גדולי חכמי ספרד וארצות המזרח, אשר מפיהם אנו חיים, ולהפיץ מעיינותיהם חוצה.

בכל ארצות המזרח – בספרד ובצפון אפריקה, בתורכיה ובמצרים, בארץ ישראל ובארצות נוספות התקיימו קהילות גדולות אשר בראשן כיהנו גדולי תורה ופוסקי הלכה. חכמים אלו עמלו הגו ויצרו, ואת חידושיהם ותשובותיהם העלו על הכתב, אך בצוק העיתים רבים מהם נכחדו ואבדו. לפיכך עושים אנו ככל יכולתנו להציל ולגאול, ולהאיר באור התורה תקופות ומחוזות אשר איתרע מזלן ותורת חכמיהם נותרה בקרן זוית.

במסגרת המפעל ראו אור עד כה כמאה ספרים, ובהם סדרה של כחמשה עשר ספרים מגדולי חכמי המזרח בדור שלאחר גירוש ספרד, תקופה של כמאה וחמישים שנה, אשר העניקה פנים חדשות לתורתה ומורשתה של תקופה זו. כמו כן יוצאים לאור במסגרת אור המזרח מפעל שלחן ערוך השלם, מפעל תשובות הראשונים, ועוד ספרי יסוד רבים כספר הלכות גדולות, ספר התרומות, שער המלך ואחרים.

מפעל אור המזרח עומד מאז יסודו ועד הלום תחת נשיאותו והכוונתו של מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף שליט"א, לצידם של עוד רבים מרבני וחכמי המזרח.

© כל הזכויות שמורות למכון ירושלים משרד ראשי גבעת שאול 27 ת.ד. 100 ירושלים 95477 . טל. 6510627/8-02 פקס. 6540503-02
website building Rivyon.com rivyon.com