מכון ירושלים - Machon Yerushalayim
Loading
 
 

מפעל תורת חכמי אשכנז

"כי מצרפת תצא תורה ודבר ה' מאשכנז" (שו"ת הריב"ש סימן שע"ו).

במשך גלותו הארוכה ידע עם ישראל כמה וכמה מרכזים רוחניים, אשר מהם יצאה תורה ודבר ה' לכל העם. תקופה ארוכה זכתה בכך אשכנז, והיתה למרכז התורה ולב האומה במשך שנים רבות. רבים היו גאוניה וחכמיה, חסידיה וקדושיה. אלפים למדו בישיבותיה, ומיוחדת במינה היא היצירה התורנית אשר שרדה מתקופת הוד זו, תור הזהב של יהדות אשכנז.

מאורי הדורות חיו ופעלו שם, החל מראשוני בעלי התוספות, הריב"א הראב"ן וראבי"ה, רבי שמואל ובנו רבי יהודה החסיד, האור זרוע ומהר"ם רוטנבורג, הרא"ש והמרדכי, ועד לתקופת המהרי"ל התרומת הדשן ובתי מדרשם. גדולי ישראל הללו ומאות נוספים, הטביעו את חותמם בשושלת מסירת התורה מסיני.

מפעל תורת חכמי אשכנז הוקם ונוסד בכדי לחשוף את תורת רבותינו שבאשכנז, מתוך מאות כתבי יד הספונים וטמונים בגנזים ולהוציאם לאור עולם. כמו כן, נערכים במסגרת המפעל ויוצאים לאור מחדש חיבוריהם של גדולי רבותינו על פי כתבי היד עם הוספות והשלמות מרובות, כדוגמת ספרי האור זרוע והמהר"ם מרוטנבורג, המרדכי ועוד.

במסגרת המפעל ראו אור עד הלום עשרות ספרים, ובהם אף תריסר כרכים מתורת אבי מנהגי אשכנז רבינו המהרי"ל ובית מדרשו, אשר החזירו עטרה ליושנה, והעלו מתהום הנשיה את מורשת יהדות אשכנז בדורות הללו.

 

© כל הזכויות שמורות למכון ירושלים משרד ראשי גבעת שאול 27 ת.ד. 100 ירושלים 95477 . טל. 6510627/8-02 פקס. 6540503-02
website building Rivyon.com rivyon.com