מכון ירושלים - Machon Yerushalayim
Loading
 
 

מפעל תשובות הראשונים

ספרות תשובות הראשונים מיוחדת היא במינה, בכמותה ובאיכותה, ומאז ועד היום משמשת היא לעמוד התווך וליסוד בבנין ההלכה. ספרי הטור, השלחן ערוך, ושאר ספרי הפוסקים מבוססים בעיקרם על ספרות התשובות. על אף חשיבותם וסמכותם של ספרי התשובות, הוקדשה תמיד תשומת הלב לספרי הפירושים והחידושים על הש"ס, אותם ההדירו והשלימו במהדורות שונות והוצאות מרובות, ואילו ספרות התשובות נותרה בקרן זוית עם כל ליקוייה ושיבושיה.

לנוכח אתגר עצום מימדים זה, הוקם "מפעל תשובות הראשונים" על מנת לחקור ולערוך מחדש את תשובותיהם של רבותינו הראשונים, ולהחזירם למקומם הראוי וההולם.

במסגרת המפעל שוקדים על ההדרת התשובות בהשוואה מדוקדקת לכתבי היד ולדפוסים ראשונים, השלמת תשובות שלמות וקטעי תשובות מכת"י, סיקול השיבושים, חשיפת כל המקורות, ציונים לספרי הפוסקים הדנים בתשובות, הערות ומקבילות, פיסוק וקיטוע, מבואות ומפתחות מפורטים, והוצאת כל ספרי התשובות בצורה אחידה ובהדפסה ראויה ומאירת עיניים.

עד עתה ראו אור במסגרת זו חמישה עשר כרכים, ובהם תשובות הרי"ף, הרשב"א (חמישה כרכים), הרא"ש, רבי יהודה בן הרא"ש, הריב"ש (שני כרכים), התשב"ץ (ארבעה כרכים) והרשב"ש. בשלבי הכנה ועריכה נמצאים עתה תשובות המהר"ם מרוטנבורג, תשובות הרמב"ם וחלקו השני של שו"ת הרי"ף.

© כל הזכויות שמורות למכון ירושלים משרד ראשי גבעת שאול 27 ת.ד. 100 ירושלים 95477 . טל. 6510627/8-02 פקס. 6540503-02
website building Rivyon.com rivyon.com