מכון ירושלים - Machon Yerushalayim
Loading
 
 

מנחת חינוך השלם

ספר ה"מנחת חינוך" הוכר מאז הופעתו, כאחד הספרים הקלאסים והפופולארים ביותר בספרות התורנית. הספר מכיל בקרבו חידושים ופלפולים, קושיות ותירוצים על כל מצוות התורה, בחריפות בבקיאות השובה את לב המעיינים. ברם, הספר הופיע במשך כל השנים בצורה לקויה ביותר, עם טעויות ושיבושים רבים, קיצורים וראשי תיבות.

בשנת תשמ"ח הופיעו במסגרת המכון כרכי מהדורת "מנחת חינוך השלם", הנחשבת כאחת היצירות המונומנטליות הגדולות והחשובות ביותר אשר הופיעו בדור האחרון. מהדורה זו כבשה את ליבותיהם של אוהבי התורה, ופתחה את שערי ה"מנחת חינוך" בפני כל לומדי התורה בכל אתר ואתר.

ספרי המנחת חינוך הופיעו בסידור חדש, עם פיסוק וקיטוע ראויים, ציונים ומקורות מפורטים, פיענוח ראשי התיבות אשר העיקו במיוחד על הלומדים, סיקול טעויות ושיבושים רבים מספור, כותרות משנה, הערות והארות, מבואות ומפתחות מפורטים, והכל בהדפסה משובחת ומאירת עיניים.

בשנים האחרונות עמלים במערכת המפעל צוותות של תלמידי חכמים, על עריכתם והכנתם של כרכי "בשולי המנחה", אשר ישלימו את הבנין המפואר והמשוכלל של "מפעל מנחת חינוך השלם". פרויקט זה – אשר יופיע אי"ה בששה כרכים – יכיל בקרבו אוצר מקיף וייחודי הנבנה מתוך כל ספרות האחרונים, עם הערותיהם והארותיהם, הגהותיהם ופירושיהם, קושיותיהם ותירוציהם על דברי המנחת חינוך, כתוב וערוך בצורה מתומצתת ומרתקת. שני כרכים ראשונים מפרוייקט יחודי זה ראו אור לאחרונה, והתקבלו באהדה ובשמחה מרובה בקרב הלומדים.

© כל הזכויות שמורות למכון ירושלים משרד ראשי גבעת שאול 27 ת.ד. 100 ירושלים 95477 . טל. 6510627/8-02 פקס. 6540503-02
website building Rivyon.com rivyon.com