מכון ירושלים - Machon Yerushalayim
Loading
 
 

מפעל תורת חכמי פולין

במשך מאות שנים זכתה יהדות פולין המעטירה לתקופת תור הזהב, מאות שנים בהם היתה פולין מרכז חיי הרוח והתרבות של עם ישראל, וממנה יצאה תורה והוראה לכלל ישראל. קהילותיה הגדולות ומרכזי התורה והחסידות שבה הפכו למושגי יסוד, לעורקי החיים של העם היהודי .... ווארשא... קראקוב ... לובלין... לודז'... גור... עד אשר קם עליה הכורת בדמותו של הצורר הנאצי, והעלה את יהדות פולין על המוקד. מיליוני יהודים נרצחו, מאות הקהילות ומרכזי התרבות והרוח הוחרבו והושמדו עד היסוד, נעלמו ואינם.

"מפעל תורת חכמי פולין" הוקם במטרה להחיות את מורשתה המפוארת של יהדות פולין, אשר שקקה חיי תרבות ויצירה, ולהנציח את זכרם של אלפי גאוניה וחכמיה אשר במשך דורות רבים ניהלו בפולין את הישיבות ומרכזי החסידות. ספר ועוד ספר, נדבך על גבי נדבך, אט אט מוקמת אנדרטה רוחנית, מרשימה בגודלה וביופיה, המנציחה את זכר יהדות פולין.

במסגרת זו הופיעו חיבוריהם של גדולי חכמי פולין, ובהם מתורתם וכתביהם של הרמ"א, המהרש"ל, רבי יעקב מלובלין, רבי העשיל מקראקא, רבי יצחק מפוזנא, חמשה כרכים מכת"י של בעל "מרכבת משנה" ואחרים. וכן מרבני וגאוני פולין מדורות מאוחרים יותר, כמו "מפעל מנחת חינוך השלם", סדרת ספריו וחיבוריו של רבי משה נחום ירושלימסקי ורבים נוספים.

© כל הזכויות שמורות למכון ירושלים משרד ראשי גבעת שאול 27 ת.ד. 100 ירושלים 95477 . טל. 6510627/8-02 פקס. 6540503-02
website building Rivyon.com rivyon.com