מכון ירושלים - Machon Yerushalayim
Loading
 
 

אודות מכון ירושלים

"מכון ירושלים" אשר נוסד בירושלים בשנת תשכ"ח (1968) על ידי הרב יוסף בוקסבוים זצ"ל, נחשב כיום כגדול מכוני המחקר התורניים, עם רשת שלוחות במקומות שונים בארץ ובחו"ל, המקיפות את מיטב הכוחות התורניים אשר הביאו לתנופה מרשימה בגדלה ובהיקפה של היצירה התורנית. ב"מכון ירושלים" צוות גדול של תלמידי חכמים וחוקרים, המונה כמאה וחמישים איש.

"מכון ירושלים" נטל על עצמו אתגרים רבים ומשימות כבירות, ובראש וראשונה ההדרתם והוצאתם לאור מחדש של ספרי היסוד של עם ישראל, וגאולת כתבי ידם של גדולי ומאורי ישראל בכל הדורות והוצאתם לאור. במכון ירושלים עמלים אף להחזיר עטרה ליושנה, להחיות ולשמר את מורשתם של יהודי אירופה וארצות המזרח, להנציח ולחקוק באותיות של זהב את זכר הקהילות ומנהגיהן, ולהוציא לאור עולם את חיבוריהם ויצירותיהם של גדולי הדורות ומנהיגיהם. לשם כך הוקמו במסגרת המכון "מפעל תורת חכמי אשכנז", "מפעל מורשת יהדות הונגריה", "מפעל תורת חכמי ליטא", "מפעל תורת חכמי פולין", "מכון אור המזרח", "מפעל תורת חכמי פראג" ועוד.

עד כה הופיעו במסגרותיו השונות של המכון כ-800 ספרים, המציגים גלריה עשירה ומגוונת של יצירות מופת ראשונות במעלה, פירושים וחידושים על התורה והתלמוד, שאלות ותשובות, הלכה ומנהגים, הגות ומחשבה, אנציקלופדיות על קהילות וחכמי ישראל ועוד. ספרים אלו מפארים את כל אהלי התורה ברחבי תבל, ישיבות, בתי מדרש ובתי כנסת, והפכו ללחם חוקם של לומדי התורה בכל אתר ואתר.

© כל הזכויות שמורות למכון ירושלים משרד ראשי גבעת שאול 27 ת.ד. 100 ירושלים 95477 . טל. 6510627/8-02 פקס. 6540503-02
website building Rivyon.com rivyon.com