מכון ירושלים - Machon Yerushalayim
Loading
 
 

מפעל תורת חכמי ליטא

במשך כמאה וחמישים שנה שימשה ליטא כמרכז חיי התורה של העולם היהודי, החל מתקופת רבינו הגר"א מוילנא זיע"א, דרך תלמידיו הגדולים ובראשם הגר"ח מוואלז'ין, ועד תקופת ה"חפץ חיים" והגאון רבי חיים עוזר זצ"ל. בתקופה זו פרח עולם הישיבות המפואר, עם שיטות הלימוד שצמחו מעולם זה והינן מלוות אותנו עד הלום. מאות גדולי תורה, רבנים, ראשי ישיבות... וואלוז'ין, סלבודקה, מיר, פוניבז', קמניץ, גרודנא, ראדין... עד אשר הגיעו ימי הזעם בתקופת השואה הנוראה, והנאצים עם בני בריתם ימ"ש גדעו אילן רב פארות זה.

"מפעל תורת חכמי ליטא" הוקם על מנת להקים גלעד חי לתורתם ומורשתם של גדולי ליטא, באמצעות הוצאתם לאור של חיבוריהם וכתביהם אשר שרדו מהם. אין זה עוד מפעל הנצחה או אנדרטה המוקמת לזכרם, אלא מפעל עצום המדובב את שפתותיהם ומנחיל לדורות הבאים את מורשתם ומשנתם בשילוב תולדותיהם וקורותיהם, במסגרת זו הופיעו עד עתה כארבעים ספרים, ובהם ספריהם וחיבוריהם של גדולי ליטא כדוגמת רבי יוסף מסלוצק זצ"ל (2 כרכים), רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל (11 כרכים), רבי מאיר שמחה זצ"ל בעל ה"אור שמח", רבי איצלה זצ"ל מפוניבז', הגדול ממינסק, האדר"ת (3 כרכים) ורבים נוספים. מלבדם עוסקים במפעל בתורתם של גדולי תורה עצומים, אשר בזמנם היו מהדמויות הבולטות ביותר אך ברבות השנים נשתקע זכרם, כדוגמת רבי יוסף זכריה שטרן זצ"ל משאוול, רבי זלמן סנדר שפירא – כהנא זצ"ל ואחרים, אשר בעקבות הדפסת ספריהם החל עולם התורה להכירם מחדש ולהגות בתורתם.

© כל הזכויות שמורות למכון ירושלים משרד ראשי גבעת שאול 27 ת.ד. 100 ירושלים 95477 . טל. 6510627/8-02 פקס. 6540503-02
website building Rivyon.com rivyon.com