מכון ירושלים - Machon Yerushalayim
Loading
 
 

מפעל תורת חכמי פראג

מה נורא המקום הזה קק פראג, קריה נאמנה, כלילת יופי, מלאה חכמים וסופרים. אם האנשים הפשוטים כך גדולים בתורה, גדולים בנוי, גדולים בעושר, גדולים ביחוס ומעלה, מה עצמו ראשיהם, מה יקרו מנהיגיהם, ומה נכבדו דייניהם ופרנסיהם. אשריכם שכולכם חכמים וסופרים מגדולים ועד קטנים... (תשובה מאהבה).

פראג... עיר ואם בישראל ... רבים היו גאוניה וחכמיה, אלפים למדו בישיבותיה, ומני ספור הם התשובות והפסקים החידושים והדרשות אותם כתבו רבניה ודייניה, גאוניה וראשי ישיבותיה. אך ברבות השנים זכרם של רבים מאדירי התורה הללו נשכח ושל אחרים הועם, וזאת בעיקר משום שתורתם של אותם גדולים לא ראתה אור עולם.

מפעל תורת חכמי פראג נוסד בכדי להוציא לאור ולההדיר מחדש את כתביהם וחיבוריהם של גאוני וחכמי פראג המעטירה, ועיקר העשייה במפעל מתרכזת בההדרת תורתם וחיבוריהם של שלושת הרועים הגדולים, המהרל מפראג (הופיעו למעלה מ- 30 כרכים מתורתו ועוד היד נטויה), רבי יהונתן אייבשיץ (הופיעו 9 כרכים), ורבינו הנודע ביהודה (הופיעו 9 כרכים).

© כל הזכויות שמורות למכון ירושלים משרד ראשי גבעת שאול 27 ת.ד. 100 ירושלים 95477 . טל. 6510627/8-02 פקס. 6540503-02
website building Rivyon.com rivyon.com