מכון ירושלים - Machon Yerushalayim
Loading
 
 

המחלקה לכתבי יד

במסגרת המחלקה לכתבי יד שע"י המכון הופיעו במרוצת השנים למעלה ממאה ספרים מתורתם של רבותינו ראשונים ואחרונים, עתה נמצאים על מכבש הדפוס כמה וכמה חיבורים חשובים.

שו
כתב ידו של המהר
© כל הזכויות שמורות למכון ירושלים משרד ראשי גבעת שאול 27 ת.ד. 100 ירושלים 95477 . טל. 6510627/8-02 פקס. 6540503-02
website building Rivyon.com rivyon.com